fbpx
SPECIFIKACIJE

Tehnički podaci

Veličina posude (Tableti) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH-vrijednost 8,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,5
SVOJSTVA
 • učinkovito sredstvo za temeljito čišćenje, za čišćenje tekstilnih obloga i tapeciranih površina prskanjem
 • otapa jaka onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
 • iCapsol tehnologija: nije potrebno ispiranje, zbog čega je površina brzo ponovo prohodna
 • Skraćeno vrijeme sušenja
 • Zaštita kože zahvaljujući pojedinačno pakiranim tabletama za čišćenje
 • Tablete koje se same rastapaju, u foliji topivoj u vodi koja pospješuje čišćenje
 • neagresivan prema materijalu
 • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
 • ne sadrži izbjeljivače
 • poboljšava higijenu poda
 • ugodan, svježi miris
 • U obliku tableta
 CarpetPro sred. za čišć. iCapsol, tablete RM 760
 CarpetPro sred. za čišć. iCapsol, tablete RM 760
 CarpetPro sred. za čišć. iCapsol, tablete RM 760
 CarpetPro sred. za čišć. iCapsol, tablete RM 760
UPOZORENJA I SIGURNOSNI SAVJETI PREMA DIREKTIVAMA EUROPSKE UNIJE
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
 • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
 • H335 Može nadražiti dišni sustav.
 • P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
 • P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olak­ šava disanje.
 • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
 • P405 Skladištiti pod ključem.
 • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.